80,000,000 
Tháng 12/2018
72 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Quận 2

 Số phòng ngủ: 3   Phòng tắm: 2   Diện tích: 114 m²

 

Vị Trí: MT Phổ Quang, Phú Nhuận

Bàn Giao: Quý III/2017

Bảng Giá: 10 tỷ/Căn

Vị Trí: Mai Chí Thọ, Quận 2

Bàn Giao: Quý I/2018

Bảng Giá: 1,5 tỷ/Căn

Vị Trí: Mai Chí Thọ, Quận 2

Bàn Giao: Quý I/2018

Bảng Giá: 1,5 tỷ/Căn

Vị Trí: Mai Chí Thọ, Quận 2

Bàn Giao: Quý I/2018

Bảng Giá: 1,5 tỷ/Căn

Vị Trí: Mai Chí Thọ, Quận 2

Bàn Giao: Quý I/2018

Bảng Giá: 1,5 tỷ/Căn

80,000,000 
Tháng 12/2018
72 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Quận 2

 Số phòng ngủ: 3   Phòng tắm: 2   Diện tích: 114 m²

 

Vị Trí: MT Phổ Quang, Phú Nhuận

Bàn Giao: Quý III/2017

Bảng Giá: 10 tỷ/Căn

Vị Trí: Mai Chí Thọ, Quận 2

Bàn Giao: Quý I/2018

Bảng Giá: 1,5 tỷ/Căn

Vị Trí: Mai Chí Thọ, Quận 2

Bàn Giao: Quý I/2018

Bảng Giá: 1,5 tỷ/Căn

Vị Trí: Mai Chí Thọ, Quận 2

Bàn Giao: Quý I/2018

Bảng Giá: 1,5 tỷ/Căn

Vị Trí: Mai Chí Thọ, Quận 2

Bàn Giao: Quý I/2018

Bảng Giá: 1,5 tỷ/Căn

Vị Trí: MT Phổ Quang, Phú Nhuận

Bàn Giao: Quý III/2017

Bảng Giá: 10 tỷ/Căn

Vị Trí: MT Phổ Quang, Phú Nhuận

Bàn Giao: Quý III/2017

Bảng Giá: 10 tỷ/Căn

Vị Trí: MT Phổ Quang, Phú Nhuận

Bàn Giao: Quý III/2017

Bảng Giá: 10 tỷ/Căn